Mir

136 tekstów – auto­rem jest Mir.

* * *

Wy­pisa­li na moim ciele
Rozżarzo­nym tuszem,
Przyszłe śla­dy zbrodni
I ma­giczne teksty.
Zam­knięta zostałam
Jak puszka Pandory
W bom­bie, która wybuchnie
Na ich zawołanie.
Piętno śmier­ci unosi
Czar­ny dym za mą duszą,
To znak, że już dłużej
Mi nie odpuszczą.
Nie dam rady.
Nie wytrzymam.
Twarde [...] — czytaj całość

wiersz • 3 marca 2016, 23:26

* * *

da­leko bywają
rzu­cone od siebie
owo­ce pięknego
drze­wa granatu
przez los ciśnięte
w przes­trzeń zawiłą
pragnące przy so­bie
za­puścić korzenie
os­tatnie so­ki tracąc
czer­wo­ne wykwintnie
jed­nością z ziemią
się stać by później
ich żywot
zmieniony zupełnie
do nieba mknąc
jed­nością się stawał
by w końcu
z tej sa­mej ziemi
od­legle rosnąc
spleść swe korzenie
sięgając gwiazd 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 listopada 2015, 22:43

O nic Cię więcej

O nic Cię więcej Pa­nie nie proszę,
tyl­ko o ciepły, mięciut­ki koc,
puch, co osłoni moją duszę
i mały, przy­tul­ny kąt.

O nic Cię więcej Pa­nie nie proszę,
no bo co jeszcze możesz mi dać?
Choć wysłuchałeś jedną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 września 2015, 16:54

* * *

Uno­simy się i opadamy
jak marze­nia, które
uległy przedawnieniu.
Tak głupi i zapomniani,
że już wiatr nie szepcze
naszych imion.
Zat­ra­camy się w ukryciu
ulot­ni i cisi,
jak gdy­by to, co było,
nie zdarzyło się wca­le.
Niewin­ni i zepsuci,
bo zat­ra­ceni w tym,
co odrzucone.
Nurza­my się w pus­tej otchłani
jak gdy­by tyl­ko ona
była naszym domem.
W mgnieniu oka
łamiemy się,
my,
kiedyś niezniszczalni. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2015, 01:12

* * *

Wy­dawało nam się,
Że jes­teśmy szczęśliwi,
Wy­dawało nam się
Jak­byśmy tu byli
Zna­jome obrazy,
Zna­jome dźwięki,
I do­tyk twej ciepłej,
Og­romnej ręki,

To wszys­tko było
Pra­wie szczęśliwe
By­liśmy razem
I obok, na zawsze.

Wy­dawało nam się,
Że będzie to wieczne
Piękne, cudowne
I jakże bezpieczne.

Wydawało [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 czerwca 2015, 21:09

* * *

Nie mówi­li nam,
że i tak zos­ta­niemy sami.
Kłama­li o naszej przyszłości,
o szczęściu, które nigdy
nie nastanie.
Za­pom­nieli o nas,
to już jest koniec.
Zam­knęliśmy się,
choć za­pom­nieli
o tym wspomnieć.
Do­rośliśmy, choć o tym
nie mówili.
Kłama­li i kry­li się,
tworzy­li sa­mi sobie
pry­watną bajkę.
Nie mówi­li, że znikną,
że każdy zniknie,
a my,
zaw­sze będziemy sami. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2015, 01:23

* * *

Os­tatni od­dech tli się gdzieś w płucach
Mar­ne, zwiędłe resztki duszy trzy­mają się kręgosłupa.
Ale ja już pra­wie nie żyję…

To już nie da nic, cze­go chcesz ode mnie?
Brak w tym ciele szczątków uczuć,
Bo ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 kwietnia 2014, 15:35

* * *

Jes­tem chora,
W mo­jej głowie brak czys­tej myśli,
Wszys­tkie splamione
Niecodziennością.
Każdy od­dech drży
Nie przy­pomi­nając mnie.
Ser­ce bi­je szybciej
Bez sen­su na zwolnienie.
Dziury wy­palają się w mo­jej duszy,
To po papierosach,
Które ga­si na mnie los.
Je­go szy­der­czy uśmiech
Wciąż sie­dzi mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2014, 22:40

* * *

Tok­syczny dym otacza nas,
Tak bar­dzo pragnę Cię posiąść
Za­cis­kam dłonie na Twym gardle
By wy­dobył się z niego jęk.
Masz być ze mną, wiesz?!
I tak już zos­ta­nie, i tak będzie.
Już na zaw­sze Ty i ja.

Toksyczna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 lipca 2013, 15:59

* * *

Ona mówiła że na zaw­sze razem
On mówił, że to czas pokaże.
Czas po­kazał, stworzył no­we rany.
Wal­czy­liśmy ra­zem, a te­raz przegrywamy.

Ona jak Ar­te­mis, łapać chwi­le chciała
A je­go ser­ce to zim­ny ka­wał ciała.
Nie wie­dział jakie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 kwietnia 2013, 23:56

Mir

Czas trochę zmienia człowieka, jednak tu wciąż pozostaję sobą... Bujam w chmurach razem ze swoimi ambitnymi planami. Mała dziewczyna, ale tylko wzrostem... Jeśli jednak zechciałbyś mnie szukać .. jestem pewna, że będziesz w stanie zapytać gdzie...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mir

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 listopada 2015, 12:06krysta sko­men­to­wał tek­st daleko by­wają rzu­cone od siebie owo­ce [...]

25 listopada 2015, 10:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st daleko by­wają rzu­cone od siebie owo­ce [...]

24 listopada 2015, 22:43Mir do­dał no­wy tek­st daleko by­wają rzu­cone od siebie owo­ce [...]

8 września 2015, 20:10Cris sko­men­to­wał tek­st O nic Cię więcej

8 września 2015, 19:00kasia402 sko­men­to­wał tek­st O nic Cię więcej

8 września 2015, 17:44Game sko­men­to­wał tek­st O nic Cię więcej

8 września 2015, 16:54Mir do­dał no­wy tek­st O nic Cię więcej

18 sierpnia 2015, 01:12Mir do­dał no­wy tek­st Unosimy się i opa­damy jak [...]

26 czerwca 2015, 22:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wydawało nam się, Że [...]

26 czerwca 2015, 21:09Mir do­dał no­wy tek­st Wydawało nam się, Że [...]